Quyền lực không ngờ của Công chúa nhỏ Charlottle đối với nước Anh

Dù chỉ mới tròn 3 tuổi, Công chúa Charlottle đã có một sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn tới nước Anh...

Dù chỉ mới tròn 3 tuổi, Công chúa Charlottle đã có một sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn tới nước Anh. Sức mạnh này được đánh giá là lớn hơn so với Hoàng tử George.

Theo VietNamNet


Hoàng tử George

Công nương Kate Middleton

công chúa Charlotte

Bình luận