Robot cũng phải khuất phục trước người đẹp

Dù có sức mạnh đến thế nào thìrobot cũng phải "ngậm ngùi" cúi đầu khuất phục trước người đẹp.

 

  Cỡ chữ

Dù có sức mạnh đến thế nào thì robot cũng phải "ngậm ngùi" cúi đầu khuất phục trước người đẹp.

NAT

 

  Cỡ chữ