Rớt nước mắt trước bé mồ côi 7 tuổi làm shipper để kiếm sống

Trường Giang, 7 tuổi ở Thanh Đảo, Trung Quốc có lẽ là shipper nhỏ tuổi nhất thế giới. Hàng ngày, với chiếc xe đẩy nhỏ, cậu đi giao khoảng 30 kiện hàng với tác phong không kém gì các shipper chuyên nghiệp.

Trường Giang, 7 tuổi ở Thanh Đảo, Trung Quốc có lẽ là shipper nhỏ tuổi nhất thế giới. Hàng ngày, với chiếc xe đẩy nhỏ, cậu đi giao khoảng 30 kiện hàng với tác phong không kém gì dân ship hàng chuyên nghiệp.

Theo VietNamNet

ship hàng

clip bé yêu

Bình luận