Sản phẩm chăm sóc tóc giả chứa hóa chất độc hại

Hàng triệu tấn thuốc nhuộm tóc tại các salon tóc trong cả nước có chứa hóa chất độc hại, gây ung thư

Hàng triệu tấn thuốc nhuộm tóc tại các salon tóc trong cả nước có chứa hóa chất độc hại, gây ung thư.

Theo VTC14

chăm sóc tóc

hóa chất độc hại

ung thư

thuốc nhuộm tóc

Bình luận