Sập khán đài kinh hoàng ở Jordan, hàng trăm người bị thương

Mời quý vị và các bạn xem videoquay cảnh sập khán đài tại Jordan làm hơn 250 người bị thương.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị và các bạn xem video quay cảnh sập khán đài tại Jordan làm hơn 250 người bị thương.

NAT

 

  Cỡ chữ