Sau tất cả, mình lại về với nhau...

Thứ tư, 05/07/2017 09:12
Có khi nào bạn tin vào duyên phận, cái gọi duyên nợ của đời người?

Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !