Sau Về nhà đi con, Tuấn Tú thuyết phục vợ cho trở lại nghiệp diễn

Tuấn Tú chia sẻ sau khi tham gia Về nhà đi con, đam mê nghệ thuật của anh lại quay trở lại. Anh cũng đã thuyết phục được gia đình và vợ cho quay lại nghiệp diễn.

Tuấn Tú chia sẻ sau khi tham gia Về nhà đi con, đam mê nghệ thuật của anh lại quay trở lại. Anh cũng đã thuyết phục được gia đình và vợ cho quay lại nghiệp diễn.

Theo VietNamNet


Về nhà đi con

Tuấn Tú

Bình luận