Sinh viên chết oan do bê tông rơi trúng đầu: ai phải chịu trách nhiệm?

Bình luận0

Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết oan uổng của bạn sinh viên bị bê tông rơi trúng đầu khi đang đứng xếp hàng vào thang máy?

Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết oan uổng của bạn sinh viên bị bê tông rơi trúng đầu khi đang đứng xếp hàng vào thang máy?

Theo VTC14


tử vong

Nam sinh viên

bê tông rơi trúng đầu

sinh viên tử nạn

Bình luận(0)