Sờ mông bạn học nữ, bé trai lớp 2 bị mẹ phạt mặc quần lót đứng tấn

Sự việc xảy ra tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Để dạy con trai một bài học vì tội sờ mông bạn học nữ, người mẹ bắt cậu bé mặc quần lót đứng tấn giữa phố đông người.

Sự việc xảy ra tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Để dạy con trai một bài học vì tội sờ mông bạn học nữ, người mẹ bắt cậu bé mặc quần lót đứng tấn giữa phố đông người.

Theo VTC


phạt con

Dạy con

Bình luận