Sơn Tùng mê son chẳng kém chị em nào

Đánh đủ các màu son, Sơn Tùng nào có kém cạnh chị em nào.

Đánh đủ các màu son,  Sơn Tùng MTP nào có kém cạnh chị em nào.

Theo Trí thức trẻ

Sơn Tùng M-TP

make up

Sơn Tùng

Bình luận