Tắc đường dài hàng km và ý thức tuyệt vời của tài xế

Dù tắc đường dài hàng km nhưng các tài xế không hề lấn sang làn bên cạnh.

Dù tắc đường dài hàng km nhưng các tài xế không hề lấn sang làn bên cạnh.

Theo VietNamNet


tắc đường

Bình luận