Tài xế taxi "phù phép" biến 500.000 thành 20.000 đồng rồi vu vạ ăn cướp

Trong chớp mắt, tài xế taxi dỏm đã tráo tờ tiền 500.000 đồng thành tờ 20.000 đồng và hô hoán đủ trò để tung hỏa mù với khách hàng. Thậm chí, khi khách nói sẽ gọi 'police', thì các bác tài này la làng lên là "mafia'.

Trong chớp mắt, tài xế taxi dỏm đã  ăn trộm bằng cách tráo tờ tiền 500.000 đồng thành tờ 20.000 đồng và hô hoán đủ trò để tung hỏa mù với khách hàng. Thậm chí, khi khách nói sẽ gọi 'police', thì các bác tài này la làng lên là "mafia'.

Theo PLO


tài xế taxi

trộm cắp

Bình luận