Tăng 40% học phí, con tôi được gì?

Năm học 2017-2018, Hà Nội dự kiến học phí ở các cơ sở giáo dục công lập tăng thêm khoảng 40%. Bên cạnh nỗi lo kiếm tiền đóng học cho con là câu hỏi con họ được hưởng gì từ mức tăng học phí đó?

Năm học 2017-2018, Hà Nội dự kiến học phí ở các cơ sở giáo dục công lập tăng thêm khoảng 40%. Bên cạnh nỗi lo kiếm tiền đóng học cho con là câu hỏi con họ được hưởng gì từ mức tăng học phí đó?

Theo Phụ nữ Việt Nam

tuyển sinh lớp 6

tăng học phí

tuyển sinh THPT

Bình luận