Tăng 40% học phí, con tôi được gì?

Thứ sáu, 05/05/2017 16:34
Năm học 2017-2018, Hà Nội dự kiến học phí ở các cơ sở giáo dục công lập tăng thêm khoảng 40%. Bên cạnh nỗi lo kiếm tiền đóng học cho con là câu hỏi con họ được hưởng gì từ mức tăng học phí đó?

Theo Phụ nữ Việt Nam
Ý kiến của bạn !