Tấp nập người mua bán tại chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công ông Táo

Trước ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), chợ cá Yên Sở tại Hà Nội sôi động hơn nhờ tiểu thương và khách tìm tới mua cá chép đỏ.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/tap-nap-nguoi-mua-ban-tai-cho-ca-lon-nhat-ha-noi-truoc-ngay-ong-cong-ong-tao-ar594473.html

Ông Công ông Táo

Bình luận