"Thần đồng" Neymar ghi hai bàn thắng đẳng cấp

Mời quý vị xem hai pha ghi bànđẳng cấp của "thần đồn g" Neymar khiến các đội bóng lớn thèm muốn được sở hữu tài năng này.

 

  Cỡ chữ

Mời quý vị xem hai pha ghi bàn đẳng cấp của "thần đồng" Neymar khiến các đội bóng lớn thèm muốn được sở hữu tài năng này.

NAT

 

  Cỡ chữ