Thanh niên đi trộm quần áo còn lựa đồ như đi mua sắm

Dù vào ăn trộm quần áo đang phơi ở sân, nhưng thanh niên này vẫn lựa từng cái mà mình yêu thích chứ không ôm cả như những tên trộm khác.

Dù vào ăn trộm quần áo đang phơi ở sân, nhưng thanh niên này vẫn lựa từng cái mà mình yêu thích chứ không ôm cả như những tên trộm khác.

Theo  VTC

mua sắm

ăn trộm

tên trộm

trộm

Bình luận