Thanh niên nhét pháo vào đốt trong quần giữa hộp đêm gây sốc nặng

Thanh niên này không biết thích "khám phá" cảm giác gì mà lại chơi trò nhét pháo vào quần đốt thế này đây.

Thanh niên này không biết thích "khám phá" cảm giác gì mà lại chơi trò nhét pháo vào quần đốt thế này đây.

 Theo Một Thế Giới

tai nạn hy hữu

Bình luận