Thanh niên phát tờ rơi có tâm nhất hệ mặt trời

Đi phát tờ rơi, chàng thanh niên không may bị chó đuổi. Thế nhưng, anh chàng không những không sợ mà vẫn tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đi phát tờ rơi, chàng thanh niên không may bị chó đuổi. Thế nhưng, anh chàng không những không sợ mà vẫn tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nguồn video: Facebook


clip vui

Bình luận