Thanh niên phóng xe máy tốc độ 'bàn thờ', lấn làn gây tai nạn

Hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy với tốc độ cao và lấn sang làn đường ngược chiều để vượt ôtô. Do tốc độ quá cao và không đủ khoảng cách họ tông mạnh vào một xe máy khác.

Hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy với tốc độ cao và lấn sang làn đường ngược chiều để vượt ôtô. Do tốc độ quá cao và không đủ khoảng cách họ tông mạnh vào một xe máy khác.

 

Theo Zing

 


phóng xe máy tốc độ

tai nạn

Bình luận