Thanh niên say rượu quỵt tiền taxi, ‘cà khịa’ cả cảnh sát 113

Sự việc xảy ra tại phố Hàng Da (Hà Nội) tối 7/4, và được người dân chứng kiến quay lại.

Xem link gốcẨn link gốc https://video.vietnamnet.vn/thanh-nien-say-ruou-quyt-tien-taxi-%E2%80%98ca-khia%E2%80%99-ca-canh-sat-113-a-92009.html

quỵt tiền

Bình luận