Thanh niên tự tin nhất Việt Nam Idol

"Hát hay không bằng hay hát". Đố ai nhịn cười được với thanh niên này!!!

"Hát hay không bằng hay hát". Đố ai nhịn cười được với thanh niên này!!!


Theo Trí Thức Trẻ 

Việt Nam Idol

Bình luận