Thật tuyệt vời khi bạn vượt qua chính bản thân mình

Hai từ khâm phục không đủ cho chúng ta nói về họ.

Hai từ khâm phục không đủ cho chúng ta nói về họ.
 


Theo VietNamNet 


người khuyết tật

vẽ tranh

Bình luận