Thầy hiệu trưởng dễ thương nhất hệ mặt trời: Cho học sinh tạt nước, kéo lê dưới sàn

Trong ngày lễ bế giảng, thầy hiệu trưởng vui đùa hết mình cùng học sinh. Dù bị học sinh tạt nước, kéo lê khắp hành lang nhưng thầy vẫn rất vui vẻ.

Trong ngày lễ bế giảng, thầy hiệu trưởng vui đùa hết mình cùng học sinh. Dù bị học sinh tạt nước, kéo lê khắp hành lang nhưng thầy vẫn rất vui vẻ.

Theo VietNamNet


lễ bế giảng

Bình luận