The Face: Đến bán kết, Hoàng Thùy 'chốt hạ' bằng câu ca dao ấn tượng

Thứ hai, 21/08/2017 07:27
Ở tập 11 The Face, đội  Minh Tú  đã chiến thắng. Khi cô quyết định không loại thí sinh nào, Hoàng Thùy đã vui mừng thốt lên: "Cu kêu ba tiếng cu kêu, trông mau đến Tết dựng nêu ăn chè".
Ý kiến của bạn !