The Face tập 8: Lan Khuê cảnh cáo Hoàng Thùy

Ở tập 8, đội Lan Khuê thắng thử thách, Hoàng Thùy buộc phải đưa Phương Chi vào phòng loại, đối đầu với Thiên Nga. Để gửi gắm thí sinh, Hoàng Thùy đã xông vào phòng loại trừ.

Ở tập 8  The Face - Gương Mặt Thương Hiệu , đội Lan Khuê thắng thử thách, Hoàng Thùy buộc phải đưa Phương Chi vào phòng loại, đối đầu với Thiên Nga. Để gửi gắm thí sinh, Hoàng Thùy đã xông vào phòng loại trừ.


Theo Zing

Lan Khuê

The Face

Hoàng Thùy

Bình luận