Thò tay vào bao lấy gạo nấu cơm, cô gái khiếp sợ đụng phải rắn hổ mang

Bình luận0

Đây là khoảnh khắc khiếp sợ của cô gái khi thò tay vào bao để lấy gạo nấu cơm đã đụng ngay phải con rắn hổ mang độc.

Đây là khoảnh khắc khiếp sợ của cô gái khi thò tay vào bao để lấy gạo nấu cơm đã đụng ngay phải con rắn hổ mang độc.

Theo Vietnamnet


rắn hổ mang

rắn cắn

Bình luận(0)