Thoát chết thần kỳ khi cả mái nhà đổ sập xuống đầu

Người đi bộ đã thoát chết thần kỳ khi phần mái của một tòa nhà bất ngờ đổ sập xuống đường.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/thoat-chet-than-ky-khi-ca-mai-nha-do-sap-xuong-dau-a-92160.html

tai nạn

Bình luận