Thủ đoạn dàn cảnh móc túi giữa trung tâm TP.HCM

Nhóm trộm cắp đi 5 xe máy bao vây người đàn ông rồi thò tay móc túi. Họ nhanh chóng bỏ chạy khi đạt mục đích.

Nhóm trộm cắp đi 5 xe máy bao vây người đàn ông rồi thò tay móc túi. Họ nhanh chóng bỏ chạy khi đạt mục đích.

Theo Zing


Móc túi

trộm cắp

Bình luận