Thử nghiệm điên rồ: Cho cá sấu nhai iPhone 7!

Chiếc iPhone trong thử nghiệm này sẽ phải đón nhận kết cục như thế nào

Chiếc iPhone trong thử nghiệm này sẽ phải đón nhận kết cục như thế nào? 

Màn hình iPhone bị nứt sau cú ngoạm đầu tiên nhưng máy vẫn có thể hoạt động được. Dù vậy, iPhone 7 đã không thể chịu nổi cú ngoạm thứ hai!

Theo Trí Thức Trẻ


iPhone 7

Bình luận