Thủ phủ vàng mã lớn nhất Hà Nội: Voi lớn, ngựa bự ế ẩm

Thôn Phúc Am (Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) là một trong những làng nghề truyền thống làm hàng mã lớn nhất Hà Nội.

Thôn Phúc Am (Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) là một trong những làng nghề truyền thống làm hàng mã lớn nhất Hà Nội.

Tuy nhiên, trong dịp đốt vàng mã lớn nhất năm nay (Rằm tháng Bảy), lượng khách đổ về đây mua lác đác, tình trạng ế ẩm diễn ra ở rất nhiều cơ sở sản xuất và buôn bán hàng mã trên địa bàn.

Theo Lao động


vang mã

tháng cô hồn

Bình luận