Thu Trang và Kiều Minh Tuấn vì tiền mà không nhìn mặt nhau

Món nợ 520.000 cũng đủ khiến Thu Trang và Kiều Minh Tuấn từ thân thiết mà "trở mặt thành thù".

Món nợ 520.000 cũng đủ khiến Thu Trang Kiều Minh Tuấn từ thân thiết mà "trở mặt thành thù".

Theo Khám Phá

Thu Trang

Kiều Minh Tuấn

Bình luận