Thưởng Tết "độc": Bức tường tiền cao 3 mét

Bình luận0

Tại Trung Quốc, một công ty đã có cách thưởng Tết cực kỳ độc đáo bằng cách xếp lên một bức tường từ các cọc tiền thưởng cao tới 3 mét

Tại Trung Quốc, một công ty đã có cách thưởng Tết cực kỳ độc đáo bằng cách xếp lên một bức tường từ các cọc tiền thưởng cao tới 3 mét

Theo VTC


thưởng tết

Bình luận(0)