“Thương thảo” trên sức khỏe người dân tại phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Những lời cò cưa thêm bớt chi phí điều trị, những tranh cãi quyết liệt giữa người bệnh và các bác sĩ phòng khám cho thấy phần thua thiệt chỉ có người bệnh hứng chịu.

Những lời cò cưa thêm bớt chi phí điều trị, những tranh cãi quyết liệt giữa người bệnh và các bác sĩ phòng khám cho thấy phần thua thiệt chỉ có người bệnh hứng chịu.

Theo VTV

bệnh nhân

phòng khám

bác sĩ Trung Quốc

Bình luận