Thủy chiến ác liệt giữa tôm hùm và bọ cạp: Cặp càng nào khỏe hơn?

Một sinh vật sống dưới nước, một sinh vật sống trên cạn nên bọ cạp và tôm hùm chưa bao giờ đối đầu nhau ngoài tự nhiên.

Một sinh vật sống dưới nước, một sinh vật sống trên cạn nên bọ cạp và tôm hùm chưa bao giờ đối đầu nhau ngoài tự nhiên.
Một cuộc thủy chiến không khoan nhượng giữa bọ cạp hoàng đế và tôm hùm Yabby xanh sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Cặp càng của sinh vật nào sẽ chiến thắng?Theo Helino

Bọ Cạp

tôm hùm

Bình luận