Công Vinh tiết lộ không được Thủy Tiên phát tiền tiêu vặt

Ở hậu trường game show Giọng ải giọng ai, Công Vinh cho biết không được Thủy Tiên phát tiền tiêu vặt hàng ngày.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/video-cong-vinh-tiet-lo-khong-duoc-thuy-tien-phat-tien-tieu-vat-post1097207.html

Công Vinh

Thủy Tiên

giọng ải giọng ai

Bình luận