Tịch thu khung thành của đồng nghiệp, thánh ăn công sở đãi cả văn phòng tiệc nướng mùa World Cup

Nhân dịp cả thế giới sục sôi vì World Cup, thánh ăn Tiểu Dã đã nhanh trí chiêu đãi cả công ty đại tiệc thịt nướng chỉ với một chiếc khung thành mini lấy được từ những anh chàng đồng nghiệp.

Nhân dịp cả thế giới sục sôi vì World Cup, thánh ăn Tiểu Dã đã nhanh trí chiêu đãi cả công ty đại tiệc thịt nướng chỉ với một chiếc khung thành mini lấy được từ những anh chàng đồng nghiệp.

 Theo Khám Phá 


World Cup 2018

Thánh ăn công sở

Bình luận