Tiếng đập cửa, kêu cứu trong căn nhà có 4 người bị thương

Nghe tiếng kêu gào tôi chạy lên hỏi thì bị Điệp đâm luôn ở khu vực cầu thang", bà lão 72 tuổi nằm trong viện nói.

Nghe tiếng kêu gào tôi chạy lên hỏi thì bị Điệp đâm luôn ở khu vực cầu thang", bà lão 72 tuổi nằm trong viện nói.

Bình luận