Tiết lộ lý do nàng Thánh ăn công sở "xới tung" văn phòng để nấu ăn

Tiểu Dã - cô gái tạo cơn sốt trên internet của Trung Quốc nhờ biệt tài biến mọi thứ tại nơi làm việc thành đồ dùng để... nấu ăn đã tiết lộ lý do vì sao cô lại làm như vậy.

Tiểu Dã - cô gái tạo cơn sốt trên internet của Trung Quốc nhờ biệt tài biến mọi thứ tại nơi làm việc thành đồ dùng để... nấu ăn đã tiết lộ lý do vì sao cô lại làm như vậy.

Theo Khampha


công sở

nấu ăn

thánh ăn

chị đại văn phòng

Bình luận