Tình yêu 10 năm không bằng người thứ 3 một ngày

Đàn ông luôn ngụy biện để ngoại tình, còn phụ nữ luôn có lý do để tha thứ. Nếu là bạn trong tình huống này bạn sẽ tha thứ hay buông tay cho kẻ phản bội mình?

Đàn ông luôn ngụy biện để ngoại tình, còn phụ nữ luôn có lý do để tha thứ. Nếu là bạn trong tình huống này bạn sẽ tha thứ hay buông tay cho kẻ phản bội mình?

Theo Vietnamnet


người thứ 3

ngoại tình

Bình luận