Tổng thống Mỹ Donald Trump có mấy người con?

Cả 5 người con của Tổng thống Donald Trump đều tài giỏi và luôn ở phía sau hỗ trợ ông.

Cả 5 người con của Tổng thống Donald Trump đều tài giỏi và luôn ở phía sau hỗ trợ ông.

Theo Zing


Donald Trump

Bình luận