TPHCM cấm công chức mặc quần bò áo phông tại công sở

Sở Nội vụ TPHCM đã trình UBND TP bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trên địa bàn. Theo đó, quần bò và áo phông có thể sẽ bị “khai tử” tại các công sở.

Sở Nội vụ TPHCM đã trình UBND TP bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trên địa bàn. Theo đó, quần bò và áo phông có thể sẽ bị “khai tử” tại các công sở.

Theo VTC1

công sở

áo phông

quần bò

Bình luận