Trấn Thành bị đàn em Lan Ngọc, BB Trần hợp sức phản bội ở Running Man

Trong tập 5 "Running Man" bản Việt, Trấn Thành trở thành mục tiêu cho liên minh Lan Ngọc, BB Trần, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát hợp sức tiêu diệt ở thử thách xé bảng tên.

Trong tập 5 "Running Man" bản Việt, Trấn Thành trở thành mục tiêu cho liên minh Lan Ngọc, BB Trần, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát hợp sức tiêu diệt ở thử thách xé bảng tên.

Theo Zing 


Trấn Thành

Running Man

Lan Ngọc

Bình luận