Trấn Thành bị Phạm Quỳnh Anh đòi xóa số điện thoại

Trở lại làm khách mời Giọng ải giọng ai, Phạm Quỳnh Anh không muốn vào đội Trấn Thành và đòi xóa số điện thoại anh vì từng gọi nhầm tên cô ở mùa trước.

Trở lại làm khách mời Giọng ải giọng ai, Phạm Quỳnh Anh không muốn vào đội Trấn Thành và đòi xóa số điện thoại anh vì từng gọi nhầm tên cô ở mùa trước.

Theo Zing


Trấn Thành

Phạm Quỳnh Anh

giọng ải giọng ai

Bình luận