Trận tử chiến giữa vũng nước giữa cầy mangut và rắn hổ mang

Cầy Mangut cũng là loài "khắc tinh" nổi tiếng của rắn hổ mang. Không những nhanh nhẹn, tinh ranh, loài động vật này còn có thể miễn dịch với nọc rắn.

Xem link gốc Ẩn link gốc https://video.vietnamnet.vn/tran-tu-chien-giua-vung-nuoc-giua-cay-mangut-va-ran-ho-mang-a-94368.html

rắn hổ mang

thế giới động vật

Bình luận