Trang Cherry trổ tài diễn sâu khi cover 'Đợi anh đợi đến hoa cũng tàn'

Trang Cherry tiếp tục bổ sung thêm hit "Đợi anh đợi đến hoa cũng tàn" của Đinh Hương vào bộ sưu tập cover khủng.

Trang Cherry  tiếp tục bổ sung thêm hit "Đợi anh đợi đến hoa cũng tàn" của Đinh Hương vào bộ sưu tập cover khủng.

Theo VietNamNet

cover hit

Trang Cherry

Bình luận