Trẻ vẫn có thể bị đuối nước kể cả khi dùng phao

Hãy luôn để ý đến trẻ khi đi bơi dù cho có dùng phao hay không bởi rất nhiều tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Hãy luôn để ý đến trẻ khi đi bơi dù cho có dùng phao hay không bởi rất nhiều tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

chết đuối

đi bơi

Bình luận