Trí tuệ đứa trẻ di truyền từ ai: Bố hay mẹ?

Nếu bạn luôn thắc mắc đứa trẻ thông minh nhờ giống bố hay giống mẹ, thì đây sẽ là câu trả lời!

Nếu bạn luôn thắc mắc đứa trẻ thông minh nhờ giống bố hay giống mẹ, thì đây sẽ là câu trả lời! 

Theo Trí thức trẻ

cha mẹ

trẻ thông minh

ghen di truyền

Bình luận