Trộm ắc quy xe đạp điện trong nháy mắt

Lợi dụng lúc không có người qua lại, tên trộm lấy ắc quy xe đạp điện rồi phóng đi mất hút.

Lợi dụng lúc không có người qua lại, tên trộm lấy ắc quy xe đạp điện rồi phóng đi mất hút.

Theo VietNamNet


Bình luận