Trộm lấy cắp xe máy trước cửa hàng ở TP.HCM

Lợi dụng lúc vắng vẻ, tên trộm bẻ khoá lấy cắp xe máy đỗ trước cửa hàng. Sự việc xảy ra tại quận Thủ Đức (TP.HCM).


trộm cắp

Bình luận