Trộm mang trả xe máy, đóng cửa cẩn thận cho chủ nhà ở Đồng Nai

Do không nổ được máy, hệ thống chống trộm hú còi liên tục nên 2 tên trộm nhanh chóng mang xe trả lại rồi cẩn thận đóng cửa giúp chủ nhà.

Do không nổ được máy, hệ thống chống trộm hú còi liên tục nên 2 tên trộm nhanh chóng mang xe trả lại rồi cẩn thận đóng cửa giúp chủ nhà.

Theo VTC

trộm cắp

Bình luận